Výhody, kurzu Právní angličtina online

Výhodou kurzu Právní angličtina pro začátečníky je možnost přizpůsobení se kurzu Vašim potřebám a Vašim časovým možnostem. Studujte s námi kdykoliv to vyhovuje Vám a to na svém počítači, IPODU, notebooku, mobilu či smartphonu na jakémkoliv operačním systému.

První úroveň obtížnosti kurzu Právní angličtina online pro samouky
(úroveň B1 + B2 dle Evropského referenčního rámce) bude reflektovat úvod do právnické angličtiny, seznámení se specifickou slovní zásobou, jakož i se specifiky kontinentální a angloamerické právní kultury. Studenty uvede do angloamerického systému práva, seznámí je s pojmem práva, právnickým studiem, vzděláváním a profesí, s prameny práva a jeho systematikou, s ústavním uspořádáním většiny anglicky mluvících zemí, jejich soudním systémem, představí jednotlivá právní odvětví, jako právo trestní, rodinné, pracovní, právo občanských deliktů, celou oblast práva obchodního zahrnující též právo obchodních smluv a právo společností. Studenty seznámí také s právem Evropských společenství a problematikou lidských práv, včetně jejich soudní ochrany (Evropský soud pro lidská práva).

Vyšší úroveň obtížnosti kurzu Právní angličtina (úroveň C1+C2 dle Evropského referenčního rámce) naváže na předchozí kurz a bude určena pro již pokročilejší studenty se základní znalostí dané problematiky a slovní zásoby. Bude reflektovat zejména slovní zásobu v jednotlivých oblastech práva obchodního, a to i z hlediska případného zájmu studentů o složení mezinárodní zkoušky zaměřené na právnickou angličtinu, tj. zkoušky ILEC (The Cambridge International Legal English Certificate.

admin