Kam s bioodpadem? Od podzimu 2014 musí obce zajistit odvoz

Likvidace bioodpadu se stala poslední dobou předmětem častých debat. Novela zákona o likvidaci odpadů byla přijata na podzim minulého roku. Změny se týkaly kromě bioodpadu také třídění kovů. Obce s touto vyhláškou většinou problém nemají, naopak od menších obcí.

Větší města zajišťovala svážení bioodpadu už před přijetím novely. Občané si mohli za poplatek najmout hnědé popelnice se speciálním dnem a město pak zajišťovalo pravidelný svoz bioodpadu. Kde neprobíhá svoz, jsou umístěny hnědé kontejnery. V některých obcích dokonce fungují kompostárny. Venkovní odpadkové koše už tak nemusí překypovat zbytky jídla a slupkami z ovoce a zeleniny a město je čistší.

V menších městech mají ale z třídění bioodpadu obavy. Většina lidí si totiž bioodpad likviduje na vlastním kompostu a dále ho tak zpracovává. Přesto ale bioodpad vzniká, i když v podstatně menším množství než ve městě, a je nutné jeho likvidaci řešit.

Proč by domácnosti měly třídit bioodpad?

Do biologického odpadu patří zejména produkty z kuchyně a ze zahrady. Jedná se o přírodní biologicky rozložitelný odpad, který bychom rozhodně do smíšeného odpadu neměli dávat. Je možné ho totiž chytře využít pro kompostování a následně využít v zemědělství. Zbytky z kuchyně navíc s popelnicích, odpadkových koších a kontejnerech ale nepříjemně zapáchají. Když je však odpad řádně kompostovaný, nezapáchá.

V čem skladovat bioodpad?

o    Bioodpad vždy skladujte odděleně od dalšího odpadu z  domácnosti. Nejlépe uděláte, pořídíte-li si vnitřní odpadkový koš  umožňující odvětrávání a vysoušení nebo jinou podobnou nádobu. V obyčejném koši začne odpad hnít a výluh se nemá kam odvětrat. Ve specializovaných obchodech si  můžete zakoupit odvětrávané odpadkové koše.

o    Pokud máte zahradu, ale nechce se vám často běhat se zbytky na kompost, můžete pořídit kompostovatelné sáčky z papíru nebo plastu. Jsou velmi praktické, skladné a stojí pouze pár korun. Až bude sáček naplněn, jednoduše jej hodíte na  kompost, kde se rozloží či do popelnice na bioodpad.

o    Vermikompostéry jsou vhodné pro byty, které nemají přístup k zahradě. Tohle zařízení můžete mít bez starostí v  kuchyni a kompostovat v něm všechny zbytky ovoce, zeleniny a dalšího bioodpadu. Základem kompostování jsou žížaly, které přemění zbytky na hnojivo nejvyšší kvality. Jediné, co pro to musíte udělat, je udržet v místnosti, kde je vermikompostér, 20 oC a udržet vlhký substrát.

 

admin