Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO

22.2.2018

Od 25. 5. letošního roku vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů neboli GDPR. Pro řadu firem a institucí tímto vzniká povinnost jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer).

Povinnost Pověřence jmenovat nastává v následujících případech:
– zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů)
– hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
– hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.
Pokud organizace nemá výslovnou povinnost jmenovat Pověřence a jmenuje jej dobrovolně, budou se na jeho jmenování, postavení a úkoly vztahovat stejné požadavky, jako kdyby bylo jmenování povinné.
Mezi hlavní úkoly DPO bude patřit monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, školení pracovníků, provádění interních auditů a celkové řízení agendy interní ochrany dat.
Pověřenec musí být snadno dostupný jak pro subjekty údajů, tak i pro dozorový úřad, což je v případě České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

GDPR přináší řadu nových povinností pro všechny firmy a organizace zpracovávající osobní údaje.
Vzhledem k hrozícím pokutám nelze GDPR ignorovat. Menším a středním firmám a organizacím se určitě vyplatí využít zkušeností odborných firem nabízejících pomoc při zavádění GDPR. Jednou z takovýchto firem je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Odborně proškolení a certifikovaní pracovníci společnosti ANERI pomohou se zavedením potřebných opatření a zajistí průběžnou kontrolu plnění nařízení GDPR.

ZÁKLADNÍ POJMY

Povinnosti

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *