Pneumatiky

Pneumatiky lze rozdělit do několika skupin a to podle struktury na diagonální, radiální a bezdušové nebo podle ročního období. Diagonální pneumatiky mají vrstvy materiálu s jedním sklonem vláken, které jsou diagonálně umístěny na kostru pneumatiky od jedné patky pneumatiky k druhé pod úhlem cca 40° ke střední ose. Radiální pneumatika má sklon vláken v kordu 90 stupňů, vlákna vedou radiálně nebo přímo od jedné patky pneumatiky k druhé přes osu. Pod povrchem desénu má obal plátu a tím je zajištěna větší konstrukční stabilita. U bezdušových je uvnitř pneumatiky použita vrstva speciální gumy, která brání úniku vzduchu z pneumatiky a ráfku.

admin