Každá firma zpracovávající osobní údaje by měla mít interní směrnice pro GDPR
Business / 29.8.2018

Pokud hledáte na internetu vzorové interní směrnice pro GDPR, těžko najdete takovou, která bude odpovídat přesně vašim potřebám. Každá firma je jiná a jinak nakládá s osobními údaji. Základem je udělat si jasno (nejlépe sepsat), jaká data jsou shromažďována, jak jsou chráněna a kdo k nim má přístup a kdo odpovídá za veškeré související procesy. Až budete směrnici sepisovat, nezapomeňte uvést: Podle jakého zákona (nařízení) je tvořena, od kdy je směrnice platná, jak se nakládá s daty s osobními údaji ve vaší firmě (jak jsou data pořizována, zpracovávána a ukládána). Důležité je uvést způsob ochrany a zabezpečení dat jak elektronických, tak tištěných. Směrnice by také měla obsahovat zásady bezpečnostních principů pro práci s daty. Určitě nesmíte zapomenout určit odpovědné osoby, osoby, které s daty nakládají a zpracovávají je včetně osob i firem externích, které na základě smlouvy pro vás data s osobními údaji zpracovávají. Každá směrnice také musí obsahovat ustanovení, kdo směrnici vydává a schvaluje. Je pochopitelné, že pro mnohé menší a středně velké firmy je časově náročné podrobně studovat veškeré náležitosti související s GDPR. Takovýmto firmám se určitě vyplatí poradit se s odborníky a vyřešit otázku GDPR bez zbytečných starostí. Mezi společnosti, které nabízej pomoc nejen s vytvořením vnitrofiremních…

Jak získat e-mail na zasílání newsletterů podle GDPR?
Business / 16.8.2018

Abychom mohli zasílat prostřednictvím e-mailu newslettery, potřebujeme mít právní důvod ke zpracování e-mailu jako osobního údaje. Jestliže zasíláme newsletter našemu zákazníkovi, se kterým máme obchodní vztah, a nabízíme mu související produkty, jedná se o zákonný důvod k zasílání newsletterů. Pokud ale jiný zákonný důvod nemáme, musíme mít souhlas. Je důležité si uvědomit, že souhlas musí být dobrovolný a musí obsahovat informace, které osobní údaje jsou shromažďovány, kdo je zpracovává a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Subjekt údajů (člověk, jehož osobní údaje jsou zpracovávány) musí být také informován o svých právech. Dobrovolný souhlas znamená, že poskytnutí služby nesmí být podmíněno souhlasem se zasíláním newsletterů. Stejně platí, že za neposkytnutí souhlasu nesmí být subjekt údajů trestán. Ale platí, že za poskytnutí souhlasu může být subjekt údajů odměněn. Právě toho lze v marketingové praxi využít. Například: nabízím e-book za peníze, ale při poskytnutí e-mailu pro zasílání newsletterů je e-book zdarma. Nebo: nabízím slevu na příští nákup, pokud bude poskytnut e-mail pro zasílání newsletterů. Způsobů, jak získat dobrovolný souhlas za odměnu, je určitě mnoho. Pozor ale na tenkou hranici mezi odměnou a podmíněním souhlasu. Pokud si nevíte rady, jakým způsobem získat souhlas k zasílání newsletterů, poraďte ve společnosti ANERI s.r.o. Marketingoví…

Trezory a sejfy
Business / 10.7.2018

Záleží Vám na vašem majetku, staráte se o něj a chcete mít klid? Přejete si aby Vaše cennosti byly v bezpečí? Stali jste se obětí krádeže? V každém případě by měl být Váš domov, vaše kancelář nebo chalupa bezpečným místem, kde můžete mít uložené vaše drahé šperky, fotografie, peníze, doklady, cenné hodinky, razítka, náhradní klíče, nebo média s důležitými údaji a nahrávkami. Jednou z variant a to tou nejdůležitější je uložení drahých věcí v trezoru, například služebních i osobních počítačů, sbírek mincí, známek a jiných. Bezpečnostní sejfy jsou velmi důležitým artiklem každé domácnosti nebo firmy. Nejvýznamnější dodavatel hotelových sejfů na trhu. Největší nabídka hotelových sejfů významných Evropských výrobců. Hotelové trezory a sejfy na Saffort.cz za skvělé ceny. Elektronické hotelové trezory a klíčové hotelové trezory k zakoupení online na Saffort.cz. Největší nabídka hotelových sejfů značek Techonomax, Brihard, Hartmann-tresore. Depozitní trezory certifikované na Saffort.cz s dopravou a odbornými radami. Zakupte online za skvělou cenu depozitní trezor s vhozem. Největší výběr vhozových trezorů s certifikací a dopravou až k Vám domů. Depozitivní trezory od rakouského výrobce Rottner Security. Největší nabídka vhozových trezorů na hotovost od významných Evropských výrobců Valberg, Konsmetal, Rottner Security. Bezkonkurenční nabídka trezorů do zdi. Největší online nabídka trezorů do stěny….

Jak si udržet spokojeného zákazníka?
Business / 22.2.2018

Udržet si stávajícího zákazníka je téměř vždy levnější než získat zákazníka nového. Abychom si zákazníka udrželi, musíme ho něčím zaujmout. Většina firem vynakládá nemalé prostředky na shánění nových zákazníků a své stávající klienty trošku zanedbává. Každý by si měl spočítat, jaké finanční prostředky vynaložil na jednoho nového zákazníka a jakou částku uvolnil na udržení stávajícího zákazníka. Mezi první signály, které napovídají, že dlouholetý zákazník uvažuje o odchodu ke konkurenci, patří drobné reklamace a připomínky, které projevuje a které by v minulosti přecházel mlčky. Dává tak najevo, že by chtěl více pozornosti. Zde je možné ještě něco dělat a zákazníka si udržet. Větší problém je, pokud zákazník přestane úplně komunikovat a o nic se nezajímá. Většinou se tak stává, pokud již zákazník přechází ke konkurenci. Zde je potřeba zvážit, zda se ještě vyplatí investovat finance a čas do udržení takového zákazníka. Z těchto poznatků jasně vyplývá, že zákazníkovi je potřeba se věnovat a připomínat. Důležitá je každá pozornost, ať už se jedná o drobné dárky, schopnost poradit, informace o novinkách, výhody pro stálého klienta apod. Marketingová činnost zaměřená na stávající klienty má svá specifika a vyžaduje soustavnou a koordinovanou činnost. Základem je získání informací o klientovi a jeho potřebách a požadavcích,…

GDPR se týká všech firem a institucí
Business / 22.2.2018

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. V platnost vstoupí od 25. 5. 2018. GDPR se týká všech firem a institucí, které nakládají s osobními údaji osob. Může se jednat o vlastní zaměstnance i obchodní partnery. Z toho vyplývá, že se toto nařízení o ochraně osobních údajů týká takřka všech firem. Vzhledem k tomu, že každá firma je specifická, musí mít každá firma a instituce vlastní řešení GDPR uzpůsobené na míru své činnosti a podnikání. GDPR zavádí spoustu nových pravidel a nařízení a stanovuje i vysoké sankce za jejich porušení. Jestliže se firmy a instituce chtějí vyhnout vysokým finančním postihům, nemohou GDPR neřešit. Každá firma by si měla být vědoma práce s osobními údaji, mít je dostatečně zabezpečené, monitorovat nakládání s nimi, automaticky hlásit a řešit jejich případné zneužití a na případnou žádost být schopna všechny údaje o dané osobě smazat. Je pochopitelné, že pro každou firmu je zavedení GDPR nemalou zátěží administrativní, časovou i finanční. Žádné organizaci nic nebrání v tom, využít služeb externích konzultantů pro úkoly související s ochranou osobních údajů. Mezi firmy nabízející pomoc, poradenství a konzultace při zavádění GDPR ve…

Firemní večírek
Business / 23.10.2017

Je všeobecně známé, že mezilidské vztahy významně ovlivňují produktivitu práce. Budovat dobré vztahy ve firmě a mít loajální zaměstnance by mělo být jedním z cílů vedení každé firmy. Přestože firemní párty mohou na první pohled působit jako ztráta času, peněz a vynaložené energie, ve skutečnosti pomáhají motivovat zaměstnance a tmelit kolektiv. Neformální setkání všech zaměstnanců na konci roku je vhodnou příležitostí, jak všem poděkovat za odvedenou práci v uplynulém roce a informovat je o plánech do budoucna. Příprava firemního večírku tak, aby splnil svůj účel, není úplně jednoduchá a je časově náročná. Základem je určit finanční limit, který firma může na takovouto akci uvolnit, vybrat vhodný termín, místo a připravit program. Neformální firemní setkání splní svůj účel pouze tehdy, pokud si z něj zaměstnanci odnesou nějaký příjemný a nezapomenutelný zážitek, o kterém mohou v práci diskutovat. Firemní večírek musí přesvědčit účastníky, aby měli chuť přijít i příště. Firemní setkání je jedním z důležitých způsobů komunikace mezi managementem firmy a zaměstnanci a mělo by být součástí PR a marketingových aktivit firmy. Neformální a uvolněná atmosféra a příjemné prostředí mimo pracoviště usnadňují vzájemnou komunikaci Každá marketingová aktivita je plánována a připravována tak, aby měla přínos pro firmu. Naplánovat a připravit firemní večírek…

Firemní nákup levněji
Business / 21.8.2017

Ze statistik vyplývá, že náklady na nákup se ve firmách pohybují okolo 60 % veškerých výdajů. Většina firem by tyto náklady určitě mohla snížit. Stále více firem proto řeší zásobování prostřednictvím externího nákupu. Firma se tak může plně věnovat vlastní podnikatelské činnosti a nákup potřebného materiálu přenechá na odbornících profesionální nákupní firmy. Pracovníci profesionální nákupní firmy díky svému přehledu v oblasti nákupu dokáží efektivně řešit výběr nejvhodnějších dodavatelů a řízení dodavatelského řetězce. Firmy využívající služeb externího nákupu minimalizují rizika uzavření nevýhodných smluv s dodavateli a při realizaci výběrových řízení odpadá riziko neetického či nezákonného jednání vlastních zaměstnanců. Nezanedbatelnou výhodou externího nákupu je, že má vždy potřebnou kapacitu pracovníků a firma tak nemusí řešit přijímaní či propouštění vlastních zaměstnanců. Outsourcing nákupu lze řešit kompletně nebo pouze při nákupu určitého druhu zboží. Firma si tak může nezávazně vyzkoušet, co je pro ni výhodnější, zda vlastní nákupní oddělení nebo externí nákup. Jednou ze zkušených nákupních firem je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Cílem pracovníků firmy ANERI je vždy vyhledání nejvhodnějších dodavatelů. http://www.aneri.cz/cs/obchod-a-agenturni-zastupovani/ http://aneri.cz/cs/aktualne/firemni-nakup-levneji/ http://www.aneri.cz/cs/marketing/

Nastartujte svůj pracovní tým
Business / 19.6.2017

Tembuilding – programy týmové spolupráce jsou spolehlivým nástrojem pro zlepšení komunikace a týmové spolupráce, pročištění atmosféry a rozhýbání zaměstnanců k vyšší produktivitě. Tembuilding je obecný výraz pro různé aktivity, které slouží ke zlepšení vztahů v týmu. Jedná se o jeden ze základů rozvoje organizace. Cílem teambuildingu nejčastěji bývá: stmelení kolektivu a budování týmu, zvýšení motivace, osvěžení atmosféry na pracovišti, posílení vzájemné důvěry, prohloubení vztahů, zdůraznění firemních hodnot a posílení loajality. Správný teambuilding by měl být pro zaměstnance zábavou, oslavou společných zážitků i odměnou. Studenti jsou ve většině vzdělávacích institucí vedeni k samostatnosti a k tomu, aby individuálně dosáhli úspěchu. Cílem většiny firem je vybudovat tým pracovníků, který individuálním schopnostem jednotlivců a dokonalé týmové spolupráci rychleji dosáhne vytyčených cílů. Důležitou součástí teambuildingu je zábava a uvolněná atmosféra. Tembuilding by měl být pro zaměstnance odměnou, ze které si odnesou spoustu příjemných zážitků a ne nutnou povinností, kterou musí projít na příkaz vedení firmy. Aby teambuilding splnil očekávání, měl by být realizován zkušenou agenturou. Mezi firmy mající bohaté zkušenosti s pořádáním firemních a teambuildingových akcí patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Pracovníci agentury ANERI navrhují a připravují teambuilding individuálně podle specifického zadání a potřeb klientů. http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/team-building-a-spirit/ http://aneri.cz/cs/aktualne/nastartujte-svuj-pracovni-tym/ http://aneri.cz/cs/aktualne/

ZLATO.cz – A proč spoříte vy?
Business / 20.10.2016

Většina lidí se snaží vydělat nějaké peníze, a jakmile se jim to podaří, začnou řešit, jak spořit a kam nejlépe investovat, aby o své peníze nepřišli nebo lépe – ještě je rozmnožili. Důvody k tomu mohou mít různé. Spousta lidí uvažuje racionálně a hledí zodpovědně do budoucna. Úspory jim mají zajistit, aby si zachovali jistou životní úroveň i v době, kdy již třeba nebudou moci tolik vydělávat (ať už z důvodů zdravotních, kvůli celodenní péči o nemocného člena rodiny apod.). Hledají způsoby, jak spořit, aby měli rezervu na stáří a na horší časy, které mohou nastat. Jiní hledají především nejlepší investice, by dosáhli maximálního zhodnocení peněz a nebyli již tak závislí na budoucím výdělku. Chtějí si zajistit dodatečný příjem k dosavadním příjmům, kterých se pak budou moci částečně či dokonce zcela vzdát, aniž by museli slevit ze svých životních standardů. Budou si pak moci konečně více užívat života v čase, který již nebudou muset věnovat pouze práci. Někdo usilovně přemýšlí o tom, jak spořit, zejména proto, aby zajistil své děti. Chce jim ulehčit start do samostatného života a být jim v počátcích co nejvíce (i finančně) nápomocen. A někdo si chce za naspořené peníze a díky těm nejlepším investicím, které…

Proč si hlídat svoje dlužníky, obchodní partnery a konkurenci?
Business / 17.8.2016

Doby, kdy bylo potřeba pravidelně kontrolovat obchodní a insolvenční rejstřík a zjišťovat co nového u Vašich dlužníků, obchodních partnerů a konkurence, jsou nenávratně pryč. Teď už to za Vás udělá Donašeč. Proč? Aby Vám ušetřil práci, čas a peníze. Donašeč Vám bude hlídat právnické a fyzické osoby. Jakmile spadnou do insolvence, tak Vás bude informovat stručným mailem. Teď už se spolehlivě dozvíte o zahájení insolvence Vašich dlužníků, obchodních partnerů a konkurence. A jak s takovou informací naložit? U dlužníků se přihlašte do 30 dnů jako věřitel do insolvenčního řízení a domáhejte se tak svých peněz v insolvenčním řízení. Donašeč Vás bude informovat stručným mailem nejen o zahájení insolvence, ale také o průběhu a ukončení insolvence. Dozvíte se o nových událostech a dokumentech a zároveň získáte úplný přehled o celé historii insolvenčního řízení. U obchodních partnerů okamžitě ukončete obchodování a v případě, že máte pohledávky, tak se neváhejte přihlásit do insolvenčního řízení. Pak už stačí číst informační maily, které Vám bude Donašeč posílat a na základě informací v nich obsažených konat. U konkurence se můžete pokusit obsadit její trh a začít se ucházet o její zákazníky. Taky se můžete přihlásit do dražby a lacině koupit majetek Vašeho konkurenta. Donašeč Vás bude…

Jak správně vyhledávat v insolvenčním rejstříku
Business / 17.8.2016

Insolvenční rejstřík je veřejný rejstřík. Většina soudních rozhodnutí v insolvenčním řízení se doručuje pouze elektronicky a to tak, že se vyvěsí v internetovém insolvenčním rejstříku. To však znamená pro podnikatele nutnost insolvenční rejstřík sledovat. Tím je na ně přenesena větší odpovědnost. Insolvenční rejstřík by měli sledovat všichni podnikatelé, kteří mají nějaké dlužníky a to z preventivních důvodů. Pouze v insolvenčním rejstříku se mohou podnikatelé dozvědět, že na jejich dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení. V případě, že chtějí vůči tomuto dlužníkovi uplatnit a své pohledávky, musejí je sami ve stanovené lhůtě přihlásit u příslušného insolvenčního soudu. Insolvenční řízení může být zahájeno jak na právnické osoby (firmy) tak i na fyzické osoby. Těm může být soudem povoleno tzv. oddlužení nebo na ně může soud vyhlásit konkurz. Veškeré pohledávky vůči těmto fyzickým osobám, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, je také nutno podat formou přihlášky. Z toho důvodu je nutné sledovat v insolvenčním rejstříku i dlužníky fyzické osoby. Insolvenční rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách a lze v něm hledat podle těchto kategorií: Příjmení/název – zobrazí dlužníky u fyzických osob podle příjmení, u právnických osob podle názvu Jméno fyzické osoby – u fyzických osob lze upřesnit křestní IČ – hledání podle…

Hlídat insolvenci se vyplatí
Business / 27.6.2016

Ve čtvrtek 23.6.2016 večer byly vyhlášeny výsledky referenda o vystoupení Velké Británie ze společenství zemí, které se označují jako Evropská unie. Občané zvolili odchod z EU. Byla to událost málo očekávaná za to s velkým dopadem – takzvaný Brexit. Řada Britů byla velmi překvapena, když si pustili televizi nebo otevřeli noviny. Podobně bývají překvapeni i věřitelé, když se dozvědí o insolvenci svého dlužníka. Věřitelům však insolvenci dlužníka zpravidla nepřinesou média, ale musejí si ji sami aktivně vyhledat ve veřejném registru ministerstva spravedlnosti. Vyjímku představují pouze velké případy jako je třeba veřejně známá kauza OKD, kde se věřitelé o insolvenci dozvěděli z médií. Když dojde k zahájení insolvence dlužníka má věřitel pouze 30 dnů na přihlášení pohledávky. V případě promeškání lhůty ztrácí nárok na svoje peníze. Proto je důležité, aby si věřitelé sledovali svoje dlužníky a hlídali insolvenci. Je potřeba alespoň jedenkrát do měsíce, ale spíš častěji, kontrolovat insolvenční rejstřík. Opomenutí může mít za následek ztrátu peněz. V případě většího množství dlužníků je sledování insolvenčního rejstříku isir.justice.cz časově velmi náročné a stojí spoustu energie. Také se zvyšuje riziko přehlédnutí zahájení insolvence u dlužníka, to znamená fyzické nebo právnické osoby se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Dnes už si můžete nechat svoje…

Obchodní a insolvenční rejstřík s přidanou hodnotou
Business / 27.6.2016

Používat obchodní rejstřík nebo insolvenční rejstřík patří k běžným činnostem jak u podnikatelů, tak u podstatné části ostatních pracujících. Informace z obou rejstříků jsou dnes velmi potřebné pro běžnou pracovní činnost. Je však důležité mít informace vždy aktuální. Tím vzniká potřeba neustále sledovat obchodní a insolvenční rejstřík. Kolik máte obchodních partnerů, budoucích obchodních partnerů a dlužníků? Stíháte sledovat jejich změny v obchodním a insolvenčním rejstříku? Máte čas a energii věnovat se takovým činnostem? Uvítali byste upozornění vždy, když dojde k nějaké změně u vašeho obchodního partnera, dlužníka, ale třeba i u vaší společnosti nebo vaší osoby? Dnes už to jde. Využívejte obchodní a insolvenční rejstřík s přidanou hodnotou a budete vědět, co potřebujete. Budete vždy informováni, když dojde ke změně v obchodním nebo insolvenčním rejstříku u vašich obchodních partnerů, dlužníků nebo konkurence. Neuniknou vám změny názvu, předmětu činnosti nebo podnikání, právní formy, statutárního orgánu, způsobu jednání, kontrolního orgánu a jeho členů, výše základního kapitálu, výše vkladu každého společníka apod. Donasec.cz, cz-justice.cz, czjustice.cz a justicecz.cz sledují změny v obchodním a insolvenčním rejstříku u právnických a fyzických osob. Při změně informují stručným mailem. Hlidat-insolvenci.cz se zaměřuje na sledování změn v insolvenčním rejstříku. Včas se dozvíte o zahájení insolvence vašich dlužníků a obchodních…

Asistence při založení nové s.r.o.
Business / 6.2.2015

Začátky podnikání nejsou vždy jen nadšené první dny a hlava plnící se nápady. Začínajícího podnikatele čeká ještě před úplným startem cesta plná byrokracie a založení firmy se tak zbytečně prodlužuje. Kromě nastudování spousty materiálů, je také potřeba podat návrh k obchodnímu soudu a celkový proces zabere mnoho hodin a starostí. Pro zkušené podnikatele to takový problém není, pro nováčky v podnikání to jsou velké kroky, které vedou od nápadu až po založení firmy. Naštěstí tyto kroky lze zkušeným podnikatelům i nováčkům ulehčit.   Existují totiž firmy, které nabízejí asistenci, nejčastěji při založení s.r.o. a celý proces se tak zkrátí. Stačí vybrat vhodnou společnost, zavolat a domluvit se. U seriózních firem se dočkáme profesionálního poradenství. Potencionální klient se dozví všechno potřebné o legislativě a také může získat cenné rady z praxe. Po vyřízení a podpisu smlouvy se klient také dozví datum, kdy si bude moct svou společnost převzít. Obvyklá lhůta je 10 dní od podpisu smlouvy a předání plné moci, které je k tomuto úkonu nezbytně nutné. Po předání se klient stane jediným jednatelem a 100% vlastníkem své nové společnosti. Využít služeb lze i v případě zakládání více firem najednou. V takovém případě je už časová úspora podstatně větší. Další dobrou variantou při zakládání firmy je nákup…

Kde získat demo účet na binární opce
Business / 20.1.2015

Zájemci o obchodování binárních opcí oprávněně spatřují v tomto finančním nástroji možnost zajímavých výdělků, ale často se dopouštějí zásadní chyby tím, že začnou obchodovat bez přípravy. To zpravidla nevede ke kýženému úspěchu. Důvod je jednoduchý, z podstaty binárních opcí vyplývá, že potřebujete úspěšnost obchodů necelých 60 procent, aby váš účet rostl. Což znamená, že nemůžete vstupovat do obchodů náhodně, ale jen v určitých situacích, u kterých víte, že je šance na úspěch na vaší straně. Dalším problémem nepřipraveného obchodování můžou být chyby technického rázu. Zadávání obchodů není pro obchodníka rutinou, a tak se relativně často stává, že si splete trh nebo třeba zapomene nastavit výši investice do binární opce. To všechno jsou problémy, které je třeba eliminovat před začátkem obchodování s reálnými penězi. Slouží k tomu binární opce demo účet, na kterém si můžete vše vyzkoušet nanečisto. Jak už bylo řečeno, v první řadě se na demo účtu seznámíte s obsluhováním obchodní platformy, abyste následně v důležitých chvílích nad ničím neváhali. A co je ještě důležitější, vyzkoušíte si obchodování samotné a zjistíte, jak dokážete být úspěšní. Můžete testovat různé přístupy a strategie, abyste si vybrali tu nejlepší. A to všechno zcela bez rizika, protože demo účet pro binární opce funguje…